Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 19.9.2017.

Vážení obchodní partneři,

v rámci naší předpokládané obchodní činnosti Vám zasíláme obchodní podmínky, které bude naše firma uplatňovat v uzavřených obchodních případech vzniklých na základě řádné dodávky zboží a následné fakturace. Nedílnou přílohou těchto obchodních podmínek je „Katalog PF 2018“ (dále jen katalog). Každý vzor novoročenky z katalogu má své číslo a cenu uvedenou v ceníku, jenž je jeho součástí. Součástí katalogu jsou také barvy písma, typy písma a objednávkové listy.

Vzhledem ke skutečnosti, že katalog obsahuje původní modely autorsky vázané na naši firmu, popř. modely smluvně zajištěné, jste povinen, jako náš odběratel, převzaté katalogy vrátit zpět naší firmě do tří měsíců po ukončení platnosti katalogu, nebo bez odkladu poté, co se jste ukončil svoji odběratelskou činnost od firmy Goldpress s.r.o. Platnost katalogu automaticky zaniká vydáním katalogu nového.

Objednávka - způsob objednání

bez potisku i s potiskem

s potiskem

Nejmenší možný počet objednaných kusů novoročních přání s potiskem či ražbou je 25 ks. Nejmenší možný počet objednaných etiket s potiskem je 18 ks a u visaček je minimální množství 20ks. Pokud bude odběratel trvat na menším množství, než jsou množství minimální, dodavatel dodá odběrateli i toto množství, ale je nutné počítat s příplatkem za nestandardní množství (viz. CENA). Pokud bude odběratel trvat na výrobě novoročních přání na základě telefonické objednávky, dodavatel nebude odpovědný za případné faktické vady, či jiné nedostatky v sazbě, a reklamace bude přijímána jen z hlediska obvyklé objednávky a obvyklé kvality, jež odpovídá písemnému záznamu telefonické objednávky u dodavatele. Při telefonické objednávce novoročních přání je odběratel povinen oznámit dodavateli svoji účetní adresu. Pokud je adresa zaslání zásilky jiná než účetní, je třeba podat i tuto informaci.

Odběratel, který si objednává novoroční přání s potiskem je povinen řádně vyplnit objednávku dodavatele v souladu s pokyny na objednávce. Při použití jiné objednávky než od dodavatele mohou vzniknout důkazní obtíže odběratele při reklamačním řízení.

Objednávky bez potisku se expedují do 3 pracovních dnů. Odběratel, který si objednává novoroční přání s potiskem, je povinen řádně vyplnit objednávku dodavatele v souladu s pokyny na objednávce. Při použití jiné objednávky než od dodavatele mohou vzniknout důkazní obtíže odběratele při reklamačním řízení. Novoroční přání dodáváme nezkompletované. V případě tisku jinou barvou, než je uvedena v katalogové nabídce, si vyhrazujeme právo určitého stupně odlišnosti vůči barevné škále Pantone.

Platební podmínky

Způsob platby:

První objednávky budou dodavatelem vyřizovány předáním zakázky proti hotovostní úhradě nebo zaslány na dobírku. Při opakování objednávek (obchodních případů), popř. měsíční opakující se zakázkovosti, může k návrhu dodavatele odběratel uhrazovat zboží bezhotovostně prostřednictvím mezibankovního převodu. Dodavatel v takovémto případě vystavuje fakturu s 10-ti denní splatností.

Dodací termíny:

Balné a poštovné:

K ceně dodávaného zboží se připočítává cena balného, která činí 6 Kč bez DPH, a také cena poštovného. Cena poštovného se řídí platným ceníkem zvoleného přepravce. K doručení zásilek na dobírku dochází nejčastěji následující pracovní den po dni podání, ne však později než do 7 dnů ode dne podání.

Cena

Každé novoroční přání má přiděleno své katalogové číslo a je možné jej objednat s potiskem i bez potisku. K ceně přání s digitálním potiskem, s ražbou, či jejich kombinací se připočítává cena přípravy tisku. Tato se snižuje na 50%, pokud odběratel dodavateli poskytne vlastní sazbu/grafiku dle specifikace uvedené v těchto obchodních podmínkách. K ceně přání s ražbou se dále připočítává paušální cena za štoček (dle ceníku). V případě ražby je cena vypočtena za 1 barvu. Za každou další barvu ražby se připočítávají 4 Kč bez DPH. Je možné mít zároveň nejvýše 3 barvy ražby. Cena štočku se u další ražby odvíjí od jeho velikosti. Štoček, který si odběratel sám dodá a je použitelný pro naši výrobní technologii, klient nehradí. Cena přípravy zůstává stejná. Cena s potiskem/ražbou/kombinací je omezena formátem 7,5 x 12,5 cm. Pokud se text nevejde do tohoto formátu, stanovuje se cena individuálně. Poplatek za odběr menšího než minimálního množství činí 250 Kč bez DPH, není-li dohodnuto jinak.

Obálky

Obálky dodavatel dodává zdarma ke všem druhům novoročních přání pouze v bílé barvě.

Slevy

Při odběru většího množství PF poskytuje dodavatel množstevní slevy v částce bez DPH nad:

10 000 Kč - 3%, 30 000 Kč - 5%, 50 000 Kč - 7%, 100 000 Kč - 12%, 150 000 - 18%.

Reklamace

Reklamace přijímá na straně dodavatele Blanka Pajpachová tel. 603 216 631, 548 217 142.

Ostatní informace

Informace o tisku a výrobě novoročních přání na straně dodavatele poskytuje Blanka Pajpachová. Ve věcech obchodu a marketingu dodavatele zastupuje paní Vanda Štikarovská.

za dodavatele: Martin Drápal, jednatel